Trakya Tarımı ve Tarım Kredi Kooperatifleri
Yusuf CEBE

Trakya Tarımı ve Tarım Kredi Kooperatifleri

Bu içerik 2447 kez okundu.

Trakya bölgesi ve Tarımsal Kooperatifçilik deyince akla mutlaka ilk önce Tarım Kredi Kooperatiflerinin geldiğini yöre çiftçilerimize sorduğumuzda rahatlıkla öğrenebiliriz.

Ulusal düzeyde teşkilatlanma yapısına sahip, bu Kurumun Merkez Birliğinde çalışma hayatımın büyük bölümünü geçirdiğimden, Bölge Tarımındaki yerini de dikkate alarak, öncelikle Tarım Kredi Kooperatiflerine yazımda yer vermeyi, affınıza sığınarak uygun buldum.

Tarım Kredi Kooperatiflerinin kuruluşu 1863 yılına, Mithat Paşa’nın Niş Valisi iken kurmuş olduğu “Memleket Sandıkları” na dayanmaktadır.

Cumhuriyet öncesinde; “Memleket Sandıkları” ve 1883 de “Menafi Sandıkları” ile devam eden Türk Kooperatifçilik Hareketi Cumhuriyet döneminde ise;

1924 yılında 498 sayılı “İtibari Zirai Birlikler Kanunu”,

1929 yılında 1470 sayılı “ Zirai Kredi Kooperatifleri Kanunu” ile gelişmesini devam ettirirken; 1935 yılında çıkarılan 2836 sayılı “Tarım Kredi Kooperatifleri Kanunu” ile bugünkü ad ve anlamda “Tarım Kredi Kooperatifleri”nin kuruluşu gerçekleştirilmiştir.

1972 yılında çıkarılan 1581 sayılı “Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanunu” ile; Bölge Birlikleri ve Merkez Birliğinin kurulmasına imkan tanınarak Tarım Kredi Kooperatiflerinin dikey teşkilatlanmasına zemin hazırlanmıştır.

 Tarım Kredi Kooperatifleri, T.C. Ziraat Bankası bünyesinde faaliyet gösterirken 17 Mayıs 1977 yılında Merkez Birliği’nin kurulmasıyla tamamen bağımsız bir çiftçi kuruluşu olmuş, T.C. Ziraat Bankası’nın idari yükümlülükleri sona ererken, finansman bankası olarak bugünde görevine devam etmektedir.

Tarım Kredi Kooperatifleri 1863 yılından günümüze kadar sahip olduğu yaygın şube ağı ile tarımsal üretim yapan ve Kooperatiflere üye olan üreticilerimizin ekonomik menfaatlerini korumak ve özellikle meslek ve geçimleriyle ilgili ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ortaklara Kısa ve orta vadeli kredileri kullandırmaktadır.

-Kısa vadeli İşletme Kredileri, ortakların tarımsal işletmesinin tohumluk, fide, fidan, kimyevi gübre,  zirai mücadele ilacı,karma hayvan yemi, akaryakıt gibi girdilerin temini ve nakit ihtiyaçlarının karşılanması amacı ile bir yıl vade ile verilen kredilerdir.

Orta Vadeli Yatırım Kredileri ise; Donatma Kredileri; tarımsal işletmenin canlı ve cansız demirbaş unsurlarını oluşturan her nevi tarımsal araç, meyve fidanı ile irat hayvanlarının sağlanması amacıyla en çok 4 yıla kadar vade ile açılan ayni olarak kullandırılan kredilerdir.

Tarım kredi Kooperatiflerinde ortak üreticiler kullandırılan genel şahıs haddi kredi limiti 50.000. TL, özel şahı haddi ve sözleşmeli şahıs haddi 250.000.-TL, Merkez Birliği onaylı kredi limiti ise 500.000.-TL olarak düzenlendiği görülmektedir.

Bununla birlikte, bu kredilerin limitleri kadar kredi kullandırmada, ortakların tarımsal varlıkları ve ödeme gücü belirleyici rol oynadığı da gözden uzak tutulmaması gereken bir gerçek olarak ortada durmaktadır.

Türkiye genelinde 17 Bölge Birliği bulunan Tarım Kredi Kooperatifleri Trakya Bölgesinde (İstanbul, Kırklareli, Edirne ,Çanakkale illerinde) Tekirdağ'da bulunan, Tekirdağ Bölge Birliği üst kuruluşu işbirliği ve yönetiminde il, ilçe ve köylerde hizmet vermektedir.

Bölgede yoğun olarak buğday, ayçiçeği ve son yıllarda mısır üretimi yapılmasından dolayı yüksek miktarlarda ihtiyaç duyulan tarımsal girdileri (Kimyevi Gübre v.s) ve tarımsal kredileri  üretici çiftçilerin öncelikli olarak Tarım kredi Kooperatiflerinden karşıladıkları düşünüldüğünde, özellikle, kimyevi gübrenin Tarım Kredi Kooperatiflerince (çoğunluk hissesi kendilerine ait Gübretaş'ında var olmasına rağmen), yıllar itibariyle piyasa fiyatlarının üzerinde satışa sunulması, üretici  bazında büyük bir andikap yaratmakta olduğu gözlenmekte ve üreticiler tarafından ifade edilmektedir.

Biliyoruz ki; Tarımın finansmanı diğer sektörlerden çok daha önemlidir.

Çünkü; Tarımda sermaye devir hızı 1'dir. Yani, üretici Ekim-Kasım ayında tohumu eker, temmuz ayında da ürünü pazara sunarak ,devletin belirlediği destek fiyatları civarında oluşan fiyatla ürününü satar ve yatırdığı sermayenin karşılığını yılda bir defa almış olur. Dolayısıyla çiftçiye verilen kredilerde de yıl boyunca elde ettiği kar'ın üzerinde bir faiz yükleyerek çiftçinin üretimden vazgeçmesinin  yada zarar etmesinin mutlaka önüne geçilmesi gerekir.

Tarım Kredi Kooperatiflerince verilen kredilerde bu sağlanıyor mu?

Buna evet demek mümkün değil! Neden?

Eğer, Tarım Kredi olmazsa, bugün çiftçi tefecinin eline düşer! ve korkunç denebilecek faiz ödemek zorunda kalabilir.  Bu doğru!

Ancak; Tarım Kredi Kooperatifleri kullandırdığı kredilerin büyük bir kısmını yabancı Kaynaktan, (Ziraat Bankası)bir kısmını da kendi özkaynaklarından ve ortak sermayelerinden sağlamaktadır. Ziraat Bankasından alınan kredinin maliyetine, birde bu kredinin çiftçiye yansıtılmasında aracılık eden Tarım Kredinin finansman gideri eklenmekte, dolayısıyla çiftçinin ödediği kredi maliyeti yükselmektedir.

Buna karşın, ortakların kullandığı kredilerin belli bir oranında tahsil edilen ortak sermayelerine herhangi bir faiz ödemesi yada ortak borcuna faiz mahsubu yapılmadığı görülmektedir.

Daha açık bir deyişle, ortağa kullandırılan krediye  faiz hesaplanmakta, fakat ortaktan tahsil edilen sermayeye faiz hesaplanmamakta, dolayısıyla ortaktan sıfır maliyetle Kooperatiflere yasal olarak mevzuatında izin verdiği  özkaynak aktarımı yapıldığı anlaşılmaktadır.

Bunun dışında, yine kullanılan kredilerden bina bağış fonu, destek fonu v.s adı altında kesilen fonlarda kredi maliyetini arttıran en önemli kalemi oluşturmaktadır. (Tabi bunların hepsi yasal ve mevzuat hükümlerine göre yapılmaktadır.)

Bununla birlikte, içlerinde gurur duyarak ve iftihar ederek görev yaptığım Tarım Kredi  Kooperatifleri Personeline tebrik etmek ve kutlamak dışında söyleyebileceğim bir şey yok!

Çünkü, mesai gözetmeksizin çalışırlar, yeri gelir köy kooperatiflerinde Kooperatif kar etsin diye müstahdem yerine geçip, kış ayında sobayı yakıp ısınırlar, sonra da Müdür masasına geçip darda kalan, çaresiz üretici çiftçinin kredi ve girdi ihtiyacını sağlamak için çaba gösterirler.

Yeri gelir, bir çoğu, çiftçinin içinden geldikleri için, empati yapıp çaresiz kalan çiftçinin yerine kendilerini koyar, kredi ihtiyacını karşılar ve  hayata dair sorunlarını da dinler ve paylaşırlar.

Sonuç olarak; Tarım Kredi Kooperatiflerinin,

-Yukarıda sıraladığım bazı konuların, özellikle kredi maliyeti üzerinde durarak,  tarımsal kredi ve tarımsal girdi piyasasında regülasyon görevini daha etkin biçimde kullanarak, kredi maliyetlerini düşürmenin,

-Çiftçilerin tarımsal üretimlerini arttırmada,  dolayısıyla tüketicinin daha uygun fiyata daha kaliteli ürüne ulaşmasında daha etkin ve rasyonel rol oynamanın,

Yolunu bularak ülke tarımındaki ve tarımın finansmanındaki yerini  ve önemini koruması gerektiğini, durumun, Ülkemiz tarım politikasını belirleyen ve uygulayan Tarım Bakanlığı’nca takip edilmesinin uygun olacağını ifade ediyorum.

Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Şampiyonlar Ligi'ne gelecek sezon...
Şampiyonlar Ligi'ne gelecek sezon...
Dinamit mi Koyuyor?
Dinamit mi Koyuyor?