Elektronik Belge ve Defter Uygulamalarındaki Yenilikler...

Elektronik Belge ve Defter Uygulamalarındaki Yenilikler...
Elektronik Belge ve Defter Uygulamalarındaki Yenilikler... admin
Bu içerik 220 kez okundu.

-Gelir İdaresi Başkanlığı’nca belirlenmiş standartlara uygun belgelerin, taraflar arasında güvenli ve sağlıklı bir biçimde dolaşımının sağlanması, verimlilik ve zaman artışı ile ticari hayatın hızlandırılması amacıyla geliştirilen  e-Belge dönüşüm süreci; 2010 yılında ihtiyari olarak e-Fatura ve e—Defter uygulamasıyla başlamış olup, daha sonra 2013 yılı itibarıyla aşamalı olarak belirli

şartları taşıyan mükelleflerin zorunlu olarak kapsama alınması ile genişletilmiş ve bir çok sektör ve

mükellef grupları arasında elektronik belge kullanımı yaygınlaştırılmıştır.

 

—19.10.2019 tarih 30923 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 509 sıra No’lu V.U.K. Genel

Tebliği ile mevcut uygulamalara (e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-lrsaliye, e-Defter, e—Serbest Meslek

Makbuzu, e-Müstahsil Makbuzu ve e-Bilet) ek olarak başka e-Belgelerin de (e-Sigorta Belgesi, e-

Gider Pusulası, e-Dekont ve e—Döviz Alım Satım Belgesi) uygulamaya alınmış ve V.U.K. Uyarınca

düzenlenmesi zorunlu olan belgelerin elektronik ortamda düzenlenmesine yönelik olarak

yayımlanan tebliğler gözden geçirilmiş tüm tarafların tek kaynaktan bilgilendirilmeleri temin

edilmiş ve elektronik belge uygulamalarında bütünlük sağlanmıştır.

 

-Bu Tebliğ ile;

 

- e-Fatura uygulamasına geçme zorunluluğu bulunan mükelleflerin aynı zamanda e-Arşiv

Fatura uygulamasına da geçmek zorunda olduğuna ilişkin düzenleme yapılmıştır.

 

- e-Ticaret paydaşı olan internet satış platformları, internet ortamında ilan yayınlayanlar ve

internet reklam aracılarım e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamasına geçmek zorunda olduğuna

ilişkin düzenleme yapılmıştır.

 

- e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce, 1/l/2020 tarihinden itibaren

düzenlenecek faturaların, vergiler dahil toplam tutarının 30 Bin TL’yi (vergi mükelleflerine

düzenlenenler açısından vergiler dahil toplam tutarı 5 Bin TL’yi) aşması halinde, söz konusu

faturaların, ““e-Arşiv Fatura” olarak Başkanlıkça sunulan e—Belge düzenleme portalı üzerinden

düzenlenmesi zorunlu hale getirilmiştir.

 

- Tüm serbest meslek erbaplarının (avukatlar, mali müşavirler, serbest çalışan doktorlar,

mimarlar, mühendisler vb.) 2020 yılı Haziran ayından itibaren serbest meslek makbuzlarını e-

Serbest Meslek Makbuzu olarak düzenlemesi zorunlu hale getirilmiştir.

 

— Hal kayıt sistemi kapsamında sebze ve meyvelerin ticareti ile iştigal eden tüccar ve

komisyoncuların 1/1/2020 tarihinden itibaren e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye, e-Müstahsil

Makbuzu uygulamaları ile e-Defter uygulamalarına zorunlu olarak dahil olmalarına ilişkin

düzenleme yapılmıştır.

 

- Sigorta, emeklilik ve reasürans şirketlerinin Sigorta Poliçeleri ile Sigorta Komisyon Gider

Belgelerini, bankaların dekont belgesini, yetkili döviz müesseselerinin de Döviz Alım-Satım

belgelerini ve tüm mükelleflerce kullanılan Gider Pusulası belgesinin e-Belge olarak

düzenlenebilmesine imkan tanınmıştır.

 

-' Akaryakıt istasyonları dahil olmak üzere EPDK’dan akaryakıt sektör’inde faaliyette

bulunmaya ilişkin lisans alan tüm mükelleflere Tebliğde öngörülen geçiş zamanlarında e-Fatura, e-

Arşiv Fatura, e-lrsaliye ve e—Defter uygulamalarına geçiş zorunluluğu getirilmektedir.

 

— Gübre takip sistemi kapsamında bulunan mükelleflerce gerçekleştirilen sistem

kapsamındaki malların sevkinde e-lrsaliye kullanma zorunluluğu getirilmektedir.

 

- Demir çelik sektöründe, madencilik alanında vergi kayıp ve kaçağını azaltmak ve sektörde

haksız rekabeti engellemek amacıyla imalat, ihracat veya ithalat faaliyetinde bulunan mükelleflerin

e—İrsaliye uygulamasına geçiş zorunluluğu öngörülmüştür.

 

- E-Fatura uygulamasına dahil olan mükelleflerin çiftçilerden gerçekleştirdikleri zirai

mahsül alımlarında kağıt ortamda düzenledikleri müstahsil makbuzlarının elektronik ortamda e-

Müstahsil Makbuzu olarak düzenlenmesi zorunluluğu getirilmiştir.

 

- Mükellefler, bu tebliğde ( 509 sıra nolu V.U.K Genel Tebliği ) belirtilen e-Belge

uygulamalarından ;

 

l— e-Belge uygulamalarına ait temel fonksiyonların internet üzerinden genel kullanımını

sağlamak amacı ile _Başkanlık tarafından oluşturulan ve hizmete sunulan e-Belge portalları

aracılıyla kullanım (GIB Portal Yöntemi)

 

_. 2- Başkanlıktan izin almış özel entegratörlerin bilgi işlem sistemleri aracılığıyla kullanım

(Özel Entegratör Yöntemi)

 

3- Kendi bilgi işlem sistemlerini başkanlık bilgi işlem sistemleri ile doğrudan entegre

edilmesi yoluyla kullanım (Doğrudan Entegrasyon Yöntemi),yararlanabilirler.

Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
TBMM Başkanı Şentop İdam cezası düşünülebilir
TBMM Başkanı Şentop İdam cezası düşünülebilir
HAYATIN TÜM RENKLERİ İÇİN YEŞİLİ ÖNEMSİYORUZ
HAYATIN TÜM RENKLERİ İÇİN YEŞİLİ ÖNEMSİYORUZ