KONYA ŞEKER, TOPLAMDA 893 MİLYON TL TUTAN PANCAR BEDELİNİN BUGÜNE KADAR 619 MİLYON TL’SİNİ AVANS OLARAK ÖDEDİ,

KALAN 273 MİLYON TL’SİNİ DE BUGÜNDEN (8 MART CUMA) İTİBAREN ÖDEMEYE BAŞLIYOR KONUK; 893 MİLYONLUK PANCAR PARASININ 619 MİLYONUNU AVANSLARLA ÖDEDİK ÜRETİCİNİN YÜKÜNE OMUZ VERDİK, ÜRETİCİMİZİ EZDİRMEDİK

KONYA ŞEKER, TOPLAMDA 893 MİLYON TL TUTAN PANCAR BEDELİNİN BUGÜNE KADAR 619 MİLYON TL’SİNİ AVANS OLARAK ÖDEDİ,
KONYA ŞEKER, TOPLAMDA 893 MİLYON TL TUTAN PANCAR BEDELİNİN BUGÜNE KADAR 619 MİLYON TL’SİNİ AVANS OLARAK ÖDEDİ, admin
Bu içerik 771 kez okundu.

Hep söyledik, Konya Şeker; çiftçi daha çok üretsin, emeğinin karşılığını alnının teri
kurumadan alsın diye var. 2018 - 2019 Kampanya Döneminde çiftçimizden toplamda
3.410.757.867 kilogram pancar aldık. 
Pancar bedeli olarak da üreticiye toplamda 892
Milyon 493 Bin 857,38 TL ödüyoruz. Bu bedelin yaklaşık üçte ikisine tekabül eden kısmı
olan 619 Milyon 124 Bin TL’yi ise 2018 yılı mart ayında gübre desteği ile başladığımız
avans ödemeleri ile daha ürün fabrikaya gelmeden önce ayni ve nakdi olarak peşin
peşin ödemiştik. 
Bu demek oluyor ki, pancar parasının, yaklaşık % 69&unu daha pancar
tarladayken, ödemişiz. Kredi faizlerinin %30’un üstünü, mevduat faizlerinin %25’leri
zorladığı bir dönemde parayı erken ödeme maliyetinin hesaplarını yapmadan,
üreticimizin finansman yükünü hafifletmek için avanstan hiç kısmadık.
 
893 Milyon TLpancar parasının 619 Milyon TL’sini avanslarla ödedik üreticinin yüküne omuz verdik,
üreticimizi ezdirmedik. Konya Şeker ve Çumra Şeker Fabrikalarındaki kampanya
döneminin bitiminin üzerinden 1 ay bile geçmeden 619 milyon TL ‘sini avans olarak
ödediğimiz toplamda 893 Milyon TL tutan pancar bedelinin kalan 273 Milyon 370 Bin
Lirasını da 8 Mart Cuma günü (bugün) ödemeye başlıyoruz. 

Önceki kampanyalardaNisan ayı ortalarında ödenen pancar parası ödemesini bu yıl da geçen yıl olduğu gibi
zamanından önce yapmış oluyoruz. Biz bu parayı üreticimize ödüyoruz ama
üreticimizin aldığı bu para sadece üretimin sürekliliğini sağlamıyor, aynı zamanda
çarşımıza, pazarımıza da can suyu oluyor. 

Konya Şeker aslında sadece üretimin,üreticinin değil, bölge ekonomisinin de bel kemiğini oluşturuyor" şeklinde konuşan
25. ve 26. Dönem AK Parti Karaman Milletvekili ve PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep
Konuk, 2018 yılında Konya Şekerin pancar harici tarımsal ürünleri de çiftçiden aldığını
ve bunun karşılığında da toplamda 2 Milyar 300 Milyon TL’lik bir bedeli üreticiye
ödediğini ifade etti.
KONYA ŞEKER BU YIL ÜRETİCİLERE ÜRÜN BEDELİ OLARAK 2 MİLYAR 300 MİLYON TL
ÖDEDİ
Ülke sınırlarını aşan bir modeli ortaya koyarak tarımsal üretimde sürdürülebilirliği
sağlamak, tarımsal üretim hacmini büyütmek için onlarca yatırım yapan ve tarlada
başlayan üretim sürecini sanayi ile taçlandırıp rafa kadar taşıyan bir ekosistem kuran
Konya Şeker'de kurulan ekosistemin mimarı olan 25.ve 26. Dönem AK Parti Karaman
Milletvekili ve PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk, 2018 - 2019 Kampanya Dönemi
pancar paralarının 8 Mart Cuma günü itibariyle çiftçiye ödenmeye başlanacağını açıkladı.

2018 - 2019 Kampanya Döneminde pancar bedeli ödemesinin üçte ikisinden fazlasına
tekabül eden 619 Milyon 124 Bin TL’yi yıl içinde çiftçinin hesabına ayni ve nakdi avans
olarak aktaran ve pancar bedelinin kalan kısmını da 8 Mart Cuma günü itibariyle
üreticilerin hesabına yatırmaya başlayan Konya Şeker, bu yıl toplamda pancar bedeli

olarak üreticiye 892 Milyon 493 Bin 857,38 TL ödeme yapmış olacak. Konya Şeker,
pancar parasının yaklaşık % 69 unu daha pancar tarladayken, üreticiye ödedi.
8 Mart Cuma günü üreticilerin hesabına pancar bedelinin kalan kısmı olan 273 Milyon
370 Bin TL’yi yatırmaya başlayacak Konya Şeker, bu ödeme ile birlikte 2018 yılında
üreticiden aldığı pancar harici ürünlerin hepsinin parasını ödemiş olacak. 

Konya Şekerpancar parasını da diğer ürünlerde olduğu gibi ödeme tarihinden önce ödemiş oluyor.
Konya Şeker, bu yıl üreticilere pancar bedeli dahil toplam ürün bedeli olarak 2 Milyar
300 Milyon TL ödeme yaptı.

KONYA ŞEKER 465.980.000 KG. ŞEKER ÜRETTİ

Türkiyede üretilen şekerin beşte birini tek başına Konya ve Çumra Şeker Fabrikalarında
üreten Konya Şeker, 2018 - 2019 Kampanya Döneminde, alımını gerçekleştirdiği
3.410.757.867 Kg. pancardan 465.980.000 Kg. şeker üretti. Kampanya döneminde
140.618.633 Kg. melas üreten Konya Şeker, yaptığı 774.333.490 Kg. küspe üretimi ile de
bölge hayvancılığının kaba yem ihtiyacının önemli bir kısmını karşıladı.

2018 - 2019 Kampanya Döneminde, Konya Şeker hinterlandında ortalama polar 16,75
olarak gerçekleşirken, ödenen primlerle birlikte üreticiye ortalama olarak ton başına
281,70 TL ödeme yapıldı. Konya Şeker'in dışındaki Şeker Fabrikalarının ortalama poları
15,23 olurken, Konya Şekerin ortalama poları diğer fabrikalara göre 1,52 düzeyinde
daha yüksek olarak gerçekleşti. 2018-19 Kampanya Döneminde 8 bölge ve 233 köydeki
16.763 sözleşmeli üreticiye 492 Bin 690 dekarlık alanda şeker pancarı ürettiren Konya
Şeker, pancar tesliminde 36 kantarıyla yedi gün yirmi dört saat üreticiden pancar alımı
gerçekleştirdi. Konya Şeker’in ekim sahasında dekarda ortalama 6 bin 923 kg. pancar
hasat edildi. 

Yüksek polarlı pancar üreten ve geç söküm, nakliye ve temiz pancar gibi
primleri de alan 100’ün üzerinde üreticinin pancarına ton başına 330 TL’nin üzerinde
ödeme yapan Konya Şeker, en yüksek ödemeyi ise 376,03 TL/ton pancar fiyatıyla Kulu’da
üretim yapan bir üreticisine gerçekleştirdi. Konya Şeker'in kampanya süresi 129 gün
oldu.

“PANCAR PARASININ YAKLAŞIK % 69 UNU DAHA PANCAR TARLADAYKEN, ÖDEDİK”
Çiftçiyi ayakta tutan ödemelerle ilgili bir açıklama yapan 25. ve 26. Dönem AK Parti
Karaman Milletvekili ve PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk, ’Türkiye'nin Üreten
Gücü’ sloganı boş bir slogan değildir, içi dolu, uzun planlamalarla oluşturulmuş, sadece
Konya ve hinterlandı için değil, ülkemiz tarımı için, hatta dünya tarımı için, güvenilir gıda
için, sürdürülebilir gıda ve tarım üretimi için bir modelin adıdır Konya Şeker dedi. 

Konya Şekerin bu yıl çiftçiden onlarca kalem ürün aldığını belirten Başkan Recep Konuk: Hep
söyledik, Konya Şeker, çiftçi daha çok üretsin, emeğinin karşılığını alnının teri kurumadan
alsın diye var. 2018 - 2019 Kampanya Döneminde çiftçimizden toplamda 3.410.757.867
kilogram pancar aldık. Pancar bedeli olarak da üreticiye toplamda 892 Milyon 493 Bin
857,38 TL ödüyoruz. 

Bu bedelin üçte ikisinden fazlasına tekabül eden kısmı olan 619
Milyon 124 Bin Lirayı 2018 yılı mart ayında gübre desteği ile başladığımız ve periyodik
aralıklarla sürdürdüğümüz avans ödemeleri ile daha ürün fabrikaya gelmeden önce ayni
ve nakdi olarak ödemiştik. Geçtiğimiz yıl üretici açısından ülkemizin uğradığı finansal
saldırılar sebebiyle zor bir yıldı. Finansmana erişimin zorlaştığı ve pahalılaştığı bir yıldı.

Konya Şeker olarak biz o zor yılda üreticimizin işini kolaylaştırmak, finansman maliyeti
nedeniyle kazancından kaybetmesinin önüne geçmek için önceki yıllara göre avans
miktarını arttırdık. Önceki yıllarda alımını yapacağımız pancarın toplam bedelinin
yarısından biraz fazlasını pancarı teslim almadan avans olarak öderken bu sene pancar
parasının yaklaşık % 69 unu daha pancar tarladayken, ödedik.

Kredi faizlerinin %30’un üstünü, mevduat faizlerinin %25’leri zorladığı bir dönemde
parayı erken ödeme maliyetinin hesaplarını yapmadan, üreticimizin finansman yükünü
hafifletmek için avanstan hiç kısmadık. Konya Şeker ve Çumra Şeker Fabrikalarındaki
kampanya döneminin bitiminin üzerinden 1 ay bile geçmeden pancar bedelinin kalan
273 Milyon 370 Bin TL’sini de 8 Mart Cuma günü (bugün) ödemeye başlıyoruz. Önceki
kampanyalarda Nisan ayı ortalarında ödenen pancar parası ödemesini bu yıl da geçen yıl
olduğu gibi zamanından önce yapmış oluyoruz.

Allah’a şükür bu sene Konya’nın polar ortalaması Türkiye geneline göre çok iyi. 
Ortalamanın yaklaşık %10 üstündeyiz.Üreticimize bu sene nakliye, küspe bedeli, temiz pancar gibi 
Konya Şeker’in sağladığı ilave avantajları da eklediğimizde ton başına ortalama 281,7 TL ödedik. 

Hangi koşullarda ödüyoruz bunu? Ekonomimizin sistemli bir saldırıya maruz kaldığı, sattığınız ürünün
bedelinin tahsil süresinin önceki yıllara göre 30-60 gün uzadığı, kampanya başında şeker
fiyatlarının 1 yıl önceki fiyatların altına düştüğü ve yaklaşık %20’lerde olan enflasyona
rağmen şeker fiyatının önceki yılı yakalamadığı bir dönemde ödüyoruz. Hem üreticimize
her yıl yaptığımız dönemde pancar bedeli ödemesini yapıyor, hem de Konya Şeker’e özel
ödemeler ilave edildiğinde ortalamada en iyi pancar parasını ödüyoruz. 

Biz bu parayı  üreticimize ödüyoruz ama üreticimizin aldığı bu para sadece üretimin sürekliliğini
sağlamıyor, aynı zamanda çarşımıza, pazarımıza da can suyu oluyor. Konya Şeker aslında
sadece üretimin üreticinin değil, bölge ekonomisinin de bel kemiğini oluşturuyor. 2018
yılında Konya Şeker pancar harici de bir sürü ürünü çiftçiden almış. 

Bunun karşılığında da toplamda 2 Milyar 300 Milyon TL’lik bir bedeli üreticiye ödemişiz. Üretimin, üreticinin
güvencesi olmuşuz. Peki, bunu niye yapmışız, bunu niye yapıyoruz? Konya'da bir çiftçi
kooperatifi nam olsun diye mi bu kadar parayı üreticiye aktarıyor? Elbette değil. Bizim
ilkemiz şudur, bu toprakların çocukları bu zengin toprakların fukara bekçileri
olmayacaklar, üretecekler, ürettikleri değerli olacak, bütün dünyaya satılacak, dünyanın
zenginliğinden hak ettikleri payı alacaklar. 

Bakış açımız budur, biz ülkemize hizmet, milletimize hizmet için bu çalışmaları yürütüyoruz dedi.

Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Orman yangını kontrol altına alındı
Orman yangını kontrol altına alındı
Faiz silme kampanyası için son 1 hafta
Faiz silme kampanyası için son 1 hafta